Jazykové korektúry

 
Analýza používania webuRedakčný systém mCMS
Webové stránkyPoužívateľská prívetivosť UX
Grafické práceE-shopyWebové aplikácie
Jazykové korektúryWeb & mail hostingProgramovanie na mieru

Čo je to jazyková korektúra?

Jazyková korektúra sa zameriava na hľadanie pravopisných chýb, ťažkopádnych a neadekvátnych výrazov a ich náhradu za nové a výstižnejšie. Korektor kontroluje slovosled vetných konštrukcií, pravopis a gramatiku dokumentu. Berie ohľad na použitý jazykový štýl a cieľovú skupinu pre ktorú je text určený.

Potrebujem korektora? Nestačí mi nejaký softvér?

Počítačové algoritmy kontrolujúce gramatiku a pravopis spôsobujú nesprávny dojem, že jazykoví korektori nie sú takí potrební ako kedysi, ale opak je pravdou. Odborný korektor nájde chyby, ktoré programy prehliadnu. Predovšetkým ide o výber vhodných slov v rámci kontextu, chýbajúce slová, zlý slovosled, nesprávne umiestnenie interpunkčných znamienok...

Aké vzdelanie by mal mať korektor-profesionál?

Jazykový korektor by mal byť odborníkom na jazyk, s vysokoškolským vzdelaním a bohatými skúsenosťami s jazykovou korektúrou.

Súčasťou tvorby každého nášho projektu, či už ide o webovú stránku alebo e-shop, je jazyková korektúra dodaných textov. Hrúbky, preklepy, chýbajúce čiarky, bohemizmy či iné, bežne používané internetové nedostatky sú z pohľadu tvorby profesionálnej reputácie katastrofou. Pútavý, ľahko čitateľný text vám premení potenciálneho zákazníka na skutočného zákazníka.

Všetky dodané texty prechádza vždy skúsený korektor s vysokoškolským vzdelaním v odbore slovenský jazyk, ktorý má bohaté skúsenosti s rôznymi typmi korektúr (korektúry záverečných prác, článkov, skrípt, kníh...). Okrem kontroly bežných gramatických chýb, preklepov, vykonáva aj gramatickú a štylistickú korektúru tak, aby bola zabezpečená celková zrozumiteľnosť textu. V prípade, že je Váš text špecifický pre Váš odbor či zameranie a naši korektori nebudú mať potrebné odborné znalosti, budeme text konzultovať, aby bol jeho obsah správny nielen jazykovo, ale i odborne.

Pri každej korektúre myslíme predovšetkým na čitateľa ako potenciálneho zákazníka, ktorého môžu odradiť gramatické chyby či štylistické nedostatky. Vieme totiž, že ľudia sú na gramatiku citliví a často si na základe nej vytvárajú celkový dojem nielen o ponúkaných produktoch a službách, ale aj o ich predajcoch a poskytovateľoch.


Mám záujem o jazykovú korektúru